Giúp bạn tìm hiểu về các loại Website phổ biến hiện nay

Giúp bạn tìm hiểu về các loại Website phổ biến hiện nay

Hiện nay, để tồn tại được trên thị trường kinh doanh đầy khắc thì chắc chắn không thể thiếu website. Chính vì thế mà website đã trở thành một điều tất yếu đặc biệt là đối với lĩnh vực kinh doanh online. Vì những nhu cầu đa dạng của những loại hình kinh doanh online mà website phân ra làm […]

Những công nghệ có thể thay thế password truyền thống

Các nhà khoa học đang tìm cách phát triển một số công nghệ như nhịp tim, tiếng nói để thay thế cho các password truyền thống đang dần mất đi tính hiệu quả trong vấn đề bảo mật thông tin. Những công nghệ có thể thay thế password truyền thống Nhận dạng tiếng nói: đây là công nghệ tốt nhất […]